Oldambt

Oldambt is een dunbevolkte plattelandsgemeente in de provincie Groningen. Het vlakke land...