fLORA

Flora en fauna is een vaste Nederlandse uitdrukking waarmee gedoeld wordt op alle planten en dieren die in een bepaalde streek of periode voorkomen...