Witte Achtergrond

Disclaimer beeldmakers

5 januari 2021

Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op de website(s) van Werk aan de Muur en alle daarop te vinden inhoud en werken. Werk aan de Muur behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website(s) op elk moment en op elke wijze te mogen wijzigen.

Auteursrechten

Op deze website en de inhoud daarvan rusten rechten van intellectuele eigendom. Wijzelf als Werk aan de Muur of onze beeldmakers en shoppartners zijn hier de rechthebbenden van of we hebben een licentie voor deze wijze van gebruik.

Je mag de werken daarom niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder onze toestemming of in het betreffende geval toestemming van de beeldmaker of shoppartner.

Alle werken die via Werk aan de Muur te koop zijn, zijn door de beeldmakers en shoppartners beschikbaar gesteld of vallen al in het publiek domein. Deze beeldmakers en shoppartners hebben verklaard over het auteursrecht en andere benodigde rechten te beschikken om deze beelden ter verkoop aan te bieden.

Mocht er sprake zijn van onrechtmatig gebruik van deze beelden verwijzen wij u naar de betreffende beeldmaker. Voor zover in een dergelijk situatie u Werk aan de Muur aansprakelijk stelt, zullen wij de beeldmaker in rechte betrekken.

Privacy

Wij verstrekken geen gegevens van beeldmakers of shoppartners, tenzij we daartoe een wettelijke verplichting hebben. Berichten die gericht zijn aan beeldmakers of shoppartners van Werk aan de Muur zullen aan deze personen doorgestuurd worden.

Voor overige bepalingen rondom privacy verwijzen wij u graag naar onze privacyverklaring.

Beleid onrechtmatige inhoud

Notice and Takedownprocedure
Op het platform Werk aan de Muur faciliteren wij content van anderen. Deze content kunnen wij niet vooraf controleren. Vermoed je dat er inbreuk wordt gemaakt op auteursrecht, merkenrecht of ander recht? Met ons Notice and Takedown formulier heb je de mogelijkheid om een melding te maken van inbreuk. In deze melding geef je specifiek aan welk werk(en) mogelijk inbreuk schaadt en waarom jij denkt dat dit zo is.

Wat gebeurt er na het invullen van het formulier?

  • We bekijken binnen één werkdag je ingevulde formulier en checken of deze volledig is ingevuld. We laten je vervolgens weten hoe we met de melding aan de slag gaan en wat je verder mag verwachten.
  • Als direct blijkt dat het werk inbreuk maakt, zullen we het binnen de volgende werkdag verwijderen.
  • Als voor ons de inbreuk niet zonder twijfel bestaat, sturen we je bericht door naar de gebruiker die het werk / de werken heeft geüpload. De gebruiker moet vervolgens binnen 5 werkdagen daarop aan ons reageren, en aantonen dat hij/zij de juiste rechten heeft.
  • Mogelijk hebben we na de reactie van de gebruiker van jou meer informatie nodig.
  • Blijkt uit de reactie dat de gebruiker niet de juiste rechten heeft, dan verwijderen we het werk binnen 24 uur. Als we constateren dat de gebruiker wel de juiste rechten heeft, wijzen we je verzoek af. In beide gevallen laten we je dat uiteraard weten.

Binnen uiterlijk 15 dagen is de procedure afgerond.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Ga naar het Notice and Takedown formulier