Remastered op canvas, dibond en poster door Lars van de Goor

Oude Meesters digitaal gerestaureerd. Ontdaan van craquelure en beschadigingen. Opgefrist met de bewerkings technieken van Lars van de Goor. Lees meer over dit onderwerp en zie de voor en na versies op de website https://www.larsvandegoor.com/remasters/